Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet har en lång tradition vid Lundellska skolan. Enligt Kommerskollegium har skolan genom åren haft flest ekonomiska ämnen/kurser i hela Sverige.

Vårt Ekonomiprogram ger en god grund för fortsatta högskolestudier, verksamhet i näringsliv eller i offentlig förvaltning. Utbildningen är verklighetsanknuten då våra elever genomför företagsbesök i årskurs ett och sedan följer upp i årskurs två .

Vi erbjuder två inriktningar inom ekonomiprogrammet

Ekonomi och juridik. Båda inriktningar ger den bredaste behörigheten av gymnasieprogrammen och förbereder dig för alla typer av vidare studier på universitet och högskolor.

Ekonomi

Ekonomi passar dig som är intresserad av företag, entreprenörskap och marknadsföring. Du får kunskaper om företagens roll i samhället ur olika synvinklar. Som elev kommer du även att får lära dig hur man startar ett eget företag genom Ung … Klicka på bilden för mer info...

Juridik

Juridik passar dig som är intresserad av lag och rätt, etik och moral och ekonomi. Du får kunskaper om hur man använder en juridisk metod och lär dig lösa juridiska problem. Lundellska skolan har en lång tradition i … Klicka på bilden för mer info...

Vi har utbildat blivande entreprenörer och vunnit många utmärkelser genom UF, Ung Företagsamhet.