Stöld eller förlust av elevdator

Tappar du bort din dator eller om den blir stulen ska du anmäla det till skolans IT så att skolan får information om borttappad/stulen dator så fort som möjligt.

Så hör går det till:

  1. Fylla i formuläret Stöld eller förlust av elevdator (här nere på sidan)
  2. Vid stöld ska du polisanmäla förlusten(kan göras online).
    https://etjanster.polisen.se/eanmalan/forlust
  3. Skolans IT meddelar dig via mail hur mycket det kommer att kosta dig för att få en ersättningsdator. (Skolan utgår ifrån en avskrivningslista när priset på förlustdatorn bestäms.)
  4. Skolans ekonomiadministratör skickar en faktura hem till dig.
  5. Då kan du kvittera ut en ersättningsdator hos skolans IT.

OBS: Under tiden kan du få låna en lånedator. Kontakta skolans IT om du behöver en lånedator.

För kostnad som bedöms ha uppkommit till följd av stöld/förlust, oaktsamhet/vårdslöshet eller avsiktlig skadegörelse ansvarar elev eller omyndig elevs vårdnadshavare. Kostnaden storlek beror på skadans art vid reparation eller aktuellt avskrivningsvärde vid behov av datorbyte. Läs mer om låneavtalet här

Stöld eller förlust av elevdator
Fyll i formuläret och klicka på Anmäl förlust för att registrera din förlustanmälan.
Information om förlust eller stöld
Vid stöld gör du och/eller vårdnadshavaren en polisanmälan.
Länk till Polisens online Förlustanmälan
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Behandling av personuppgifter enligt GDPR: Vid en intresseanmälan till Lundellska skolans musikklass insamlar vi uppgifter om namn, adress, e-postadress samt tidigare erfarenheter. Uppgifterna använder vi i vårt administrativa arbete samt för att skicka information gällande verksamheten på Lundellska skolans musikklass. Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. Din anmälan är en intresseanmälan och är ej bindande. Jag samtycker att Lundellska skolans musikklass behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det i ovanstående knapp.

Har du frågor kontakta:

Skolans IT
it-support@lundellska.se