Kurator

Skolkuratorn är en del av elevhälsan. Alla elever ska känna sig trygga och må bra under sina år här på Lundellska skolan. Inga problem är för små eller oviktiga. Vi har samtal med elever, föräldrar, gode män och andra som står eleverna nära.
Arbetet sker på tre nivåer:
Individnivå- enskilda samtal, som tillexempel stress, låg skolnärvaro eller utanförskap. Gruppnivå- förebyggande åtgärder i klasser.
Organisationsnivå-utveckling och förändringsarbete inom skolan och andra myndigheter.

Vi har tystnadsplikt och journalför inga samtal.
Skolans kuratorer finns till hands för eleverna under skoltid.

CONTACT CODE