Musikklass

Musikklassen riktar sig till dig som spelar instrument eller sjunger och vill satsa på musik.

På Lundellska skolan öppnas möjligheterna att läsa ett studieförberedande program och samtidigt få ägna sig åt musik. Alla musikklasselever följer något av Lundellska skolans gymnasieprogram och har musikklassundervisningen som programfördjupning och individuellt val. Man läser ensemble, teori/gehör, improvisation i grupp och får dessutom, av våra musiklärare, individuella lektioner på sitt huvudinstrument, inom ramen för kursen ”Instrument eller sång”. Undervisningen rör sig inom genrerna Pop/Rock/Jazz/Soul.

Musikklasseleverna har i ÅK3 möjlighet att göra sitt gymnasiearbete i form av en examenskonsert. Musikklassen arrangerar konserter både i skolsammanhang och för allmänheten. Eleverna har exempelvis gjort konserter på Katalin, UKK, Grand, Uppsala Kulturmaraton mm.

Antagning

Antagningen sker med inträdesprov, eftersom antalet platser är begränsat.

Provet består av:

    • audition där du själv väljer två (2) låtar att framföra
    • ett prov i musikteori

Det viktiga för antagningen är din audition, musikteoriprovet spelar mindre roll. Proven inför kommande läsår genomförs under mars månad.

Du söker till musikklassen:

Genom Gymnasieantagningen och anmäler dig även till audition via formuläret ”Anmälan till audition” längst ner på sidan.

Om du söker Skrapans musikklass och bor i en annan kommun så använder du det som kallas Frisök. Blir du antagen till musikklass har du en plats som din hemkommun betalar. Läs mer här om Frisök.

Sökkoder

Det är dessa sökkoder du ska använda när du gör din ansökan till gymnasieantagningen:

EKEKOVE-LUN
Musikklass Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi.
EKJURVE-LUN
Musikklass Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik.
NAMUSVE-LUN
Musikklass  Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Natur.
NANASVE-LUN
Musikklass Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Natur-sam
SABETVE-LUN
Musikklass Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteende.
SASAMVE-LUN
Musikklass Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Sam-internationalisering.
TEINFVE-LUN
Musikklass Teknikprogrammet, inriktning Information och mediateknik
TETEKVE-LUN
Musikklass Teknikprogrammet, inriktning Teknikvetenskap

Anmälan till audition
Fyll i dina uppgifter och tidigare erfarenheter för att göra en intresseanmälan till audition för Musikklassen på Lundellska skolans. Anmälan är inte bindande.
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Behandling av personuppgifter enligt GDPR: Vid en intresseanmälan till Lundellska skolans musikklass insamlar vi uppgifter om namn, adress, e-postadress samt tidigare erfarenheter. Uppgifterna använder vi i vårt administrativa arbete samt för att skicka information gällande verksamheten på Lundellska skolans musikklass. Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. Din anmälan är en intresseanmälan och är ej bindande. Jag samtycker att Lundellska skolans musikklass behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det i ovanstående knapp.

Tid för audition meddelas senare!

Har du frågor kontakta:

Olle Thunström
olle.thunstrom@skola.uppsala.se