Riktlinjer vad gäller covid

De flesta restriktionerna mot covid-19 tas bort 9 februari 2022. Smittspridningen i
samhället är dock fortsatt hög och tillsammans har vi ett stort ansvar att inte föra
smitta vidare.
För dig som är elev på gymnasieskolan innebär det att:
• Du ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk med
symtom som kan vara covid-19. Det är exempelvis hosta, feber, halsont,
huvudvärk och ont i kroppen.
• Du kan komma tillbaka till skolan när du känner dig frisk efter sjukdom.
• Familjekarantänen tas bort, du behöver inte stanna hemma om någon i
familjen är sjuk.
• Testning för covid-19 tas bort och kommer bara gälla personer inom hälso- och
sjukvård samt äldreomsorg. Du behöver alltså inte testa dig vid sjukdom och
symtom.
• Du behöver inte meddela skolan om att du är smittad av covid-19.
• Du behöver inte bära munskydd i kollektivtrafiken.
• Med tanke på vanlig smittrisk rekommenderar vi att du fortsätter tvätta dina
händer noga och använder handsprit.
• Vi rekommenderar att du vaccinerar dig.
• Personer som inte har vaccinerat sig ska vidta särskilda försiktighetsåtgärder,
undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus

Information på andra språk

somaliska_covid_9 februari 2022_gymnasiet

English_covid_9 februari 2022_gymnasiet

Dari covid_9 februari 2022_gymnasiet

arabiska_covid_9 februari 2022_gymnasiet