Skolledning

Stefan Nyhem

Enhetsrektor och har ansvaret för musikklasserna
stefan.nyhem@uppsala.se
018-7279968
070 554 13 85

Lars Lundin

Administrativ chef, ansvar för ekonomi och fastighetsfrågor
lars.lundin@uppsala.se
018-7273265
070 946 80 50

Pernilla Liljas

Programrektor, ansvar för Ekonomiprogrammen
pernilla.liljas@uppsala.se
072 584 39 00

Emma Ågren

Programrektor, ansvar för IMA och Resursenheten
emma.agren@uppsala.se
018 727 99 73
073 423 55 50

Tomas Henriksson

Programrektor, ansvar för Naturvetenskap- och Vård- och omsorgsprogrammen
tomas.henriksson@uppsala.se
018-727 84 44
076-695 96 26

Lars Schenerfelt

Programrektor, ansvar för Samhällsprogrammet
lars.schenerfelt@uppsala.se
072-5936324
0187279969

Virhammar Hanna

Verksamhetsledare för Resursenheten
hanna.virhammar@uppsala.se
072 593 63 35

Linda Klang

Biträdande skolledare, ansvar för elever på ekonomiprogrammet
linda.klang@skola.uppsala.se
072 593 38 44

Åsa Nilsson

Biträdande skolledare, ansvar för elever på vård- och omsorgsprogrammet
asa.nilsson@skola.uppsala.se
072-5933869

Åsa Johansson

Biträdande skolledare, ansvar för elever på vård- och omsorgsprogrammet
asa.johansson@skola.uppsala.se
072-5933836

Anna Otterstedt

Biträdande skolledare, ansvar för elever på naturvetenskapliga programmet
anna.otterstedt@skola.uppsala.se
072 593 38 76

Suzanne Chiverton

Biträdande skolledare, ansvar för elever på samhällsprogrammet
suxanne.chiverton@skola.uppsala.se
018 – 727 96 85