Vård och omsorgsprogrammet

Programmet passar dig som vill möta och arbeta med människor på olika sätt. En majoritet av eleverna som gått VO  studerar vidare på universitet och högskola, till exempel som sjuksköterska eller fysioterapeut. Genom programmet får du också en yrkesexamen, vilket innebär att du är kvalificerad att arbeta som till exempel undersköterska. Oavsett vad du vill arbeta med i framtiden så ger vård- och omsorgsprogrammet en bra grund.

Vi erbjuder två profiler inom Vård- och omsorgsprogrammet

Vilken profil du ska gå väljer du i slutet av årskurs ett. Båda profilerna leder fram till en yrkesexamen.

Vård-sam

Den här profilen ger samma behörighet till universitets- och högskolestudier som samhällsvetenskapsprogrammet.

Vård-vård

I profilen Vård-vård fördjupar du dina kunskaper inom yrket. Du får lära dig mer om barn- och ungdomshälsa samt friskvård.

Praktik varje läsår

Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår varje läsår:

Praktik åk 1: 5 veckor inom äldreomsorg
Praktik åk 2: 4 veckor inom LSS
Praktik åk 3: 8 veckor inom sjukvård och psykiatri

Praktiken är ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden. Många av våra tidigare elever jobbar idag på en arbetsplats där de haft sin praktik. Som utbildad undersköterska är du mycket attraktiv för arbetsgivarna i branschen.

Fördelar med Vård- och omsorgsprogrammet

  • Möjlighet att fortsätta studera direkt efter gymnasiet genom Vård-sam.
  • Möjlighet att få helg- och sommarjobb redan under gymnasietiden.
  • En efterfrågad arbetsmarknad som väntar på dina kunskaper och färdigheter.

Poängplan vård

Poängplan Vård- och omsorgsprogrammet (PDF)

Sjukt bra!

För dig som inte är behörig till ett nationellt program men är mycket intresserad av vård- och omsorg finns Programinriktat val att söka. Även för detta program finns vissa behörighetskrav.

Se information om programmet här: 
Programinriktat-val (PDF)